NAŠE SLUŽBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vykonávame všetky potrebné školenia vašich zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
Uskutočníme vstupný audit a vypracujeme potrebnú dokumentáciu BOZP, ktorú priebežne aktualizujeme.
Vykonáme pravidelné kontroly na vašich pracoviskách a poradíme vám pri odstraňovaní nedostatkov.
V prípade úrazu spracujeme všetky podklady a zastúpime vás pred príslušnými orgánmi štátnej správy.

Poradenstvo

Poskytovanie poradenstva týkajúceho sa legislatívy BOZP

Zastupovanie pri Kontrolách

Súčinnosť pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce

Zabránenie pokutám

Súčinnosť v prípade neoprávnene udelených pokút alebo iných mimoriadnych udalostí

Ochrana pred požiarmi

Vykonávame všetky potrebné školenia vašich zamestnancov.
Vypracujeme vstupný audit a potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, ktorú priebežne aktualizujeme.
Vykonáme pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky na vašich pracoviskách a poradíme vám pri odstraňovaní nedostatkov.
Zorganizujeme a vyhodnotíme cvičné požiarne poplachy.

Poradenstvo

Poskytnutie poradenstva týkajúceho sa legislatívy ochrany pred požiarmi

Zastupovanie pri Kontrolách

Súčinnosť pri kontrolách zo strany HaZZ

Servis

Zabezpečenie servisu vašich požiarnych zariadení

1000+

Vykonaných kontrol

1000+

Vykonaných školení

100+

Vstupných auditov

30+

Rokov skúsenosti

Pridajte sa k nám.

Návrat hore